Matedex sluiting, op 15 augustus 2022.

 Covid-19

Woensdag 18/03/2020

Beste klanten,


Wij willen onze grootste solidariteit betuigen met de slachtoffers van de COVID-19-pandemie. Bovenal willen we een veilige werkplek behouden en praktijken toepassen die de gezondheid van werknemers, klanten en bezoekers beschermen.


Volgens de laatste instructies van de overheid en in overleg met onze teams blijft Matedex gemobiliseerd om te reageren op verzoeken van klanten, maar een deel van ons team werkt vanuit huis. Daarom bedanken wij u voor uw voorkeur voor contact per e-mail op de gebruikelijke adressen.


In deze onzekere context onze klanten de best mogelijke service kunnen blijven bieden is onze belangrijkste doelstelling.


Als gevolg van de epidemie hebben veel logistieke dienstverleners hun diensten van en naar de getroffen gebieden onderbroken of gedeeltelijk onderbroken.


Daarnaast hebben overheidsvoorschriften en -richtlijnen met betrekking tot werk- en reisbeperkingen in verband met de inperking van COVID-19 gevolgen voor transporten naar, vanuit en binnen de getroffen gebieden. Deze logistieke uitdagingen hebben invloed op onze toeleveringsketens.


Al deze zaken liggen buiten onze controle en zijn onvoorspelbaar en kunnen ons vermogen om producten tijdig aan onze klanten te leveren beïnvloeden.


Het serviceniveau van de fabrikanten zal worden beïnvloed. We vragen uw begrip voor deze periode. In deze omstandigheden zult u begrijpen dat wij geen andere keuze hebben dan onze aansprakelijkheid uit hoofde van enig contract af te wijzen voor zover deze aansprakelijkheid wordt veroorzaakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.


Wij zullen uiteraard alles in het werk stellen om de bestellingen van de klanten te vervullen in de mate van onze beschikbaarheid.


We zullen de situatie ook voortdurend in de gaten houden en nadere informatie verstrekken zodra deze beschikbaar is. Als u vragen heeft over een specifieke bestelling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Dank u voor uw begrip en vriendelijke groeten,


De directie.


MATEDEX NV-SA


===> Producten met betrekking tot Covid-19 <===