Matedex sluiting, op 15 augustus 2022.

Verklaring inzake gegevensbescherming

A. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (AVG) :


Matedex SA-NV
avenue de l'artisanat, 4
B-1420 Braine-L'Alleud
België
Telefoon: +32 2 387 03 00
fax: +32 2 387 03 66
https://www.matedex.be
matedex@matedex.be


Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens").


B. Verwerking van de gegevens

De volgende tabel geeft een overzicht van de betrokken gegevens, de doeleinden van de verwerking, de rechtsgrondslagen, de ontvangers en de doorgifte naar derde landen:

 1. Logboekbestand

  Wij houden uw bezoek aan onze websites bij.
  Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt: de naam van de bezochte website, de datum en het tijdstip van het bezoek, het volume van de verzonden gegevens, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, de verwijzende url (de eerder bezochte website), uw IP-adres en de verzoekende provider. Dit is nodig om de veiligheid van de website te waarborgen. Wij verwerken de gegevens adequaat op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Het logbestand wordt binnen veertien dagen verwijderd, tenzij de gegevens nodig zijn om de tijdens de bewaarperiode geconstateerde overtredingen op te helderen of te bewijzen.
 2. Accommodatie

  Alle gegevens die in verband met de werking van deze website moeten worden verwerkt, worden opgeslagen in het kader van de hosting.
  Dit is noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken.
  Wij verwerken de gegevens adequaat op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG.
 3. Contact maken

  Als u contact met ons opneemt, worden uw gegevens (naam, contactgegevens, volgens de door u verstrekte informatie) en uw bericht uitsluitend verwerkt met het oog op de behandeling en het beheer van uw aanvraag.
  Wij verwerken deze gegevens inovereenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG of artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG met het oog op de verwerking van uw verzoek.
 4. Nieuwsbrief

  Om u regelmatig te informeren over ons bedrijf en onze aanbiedingen, bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op een nieuwsbrief.
  Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verwerken wij de door u verstrekte gegevens (e-mailadres en andere optionele informatie).
  De verzending van de nieuwsbrief door middel van registratie gebeurt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG.
  Om het bewijs van het registratieproces overeenkomstig de wettelijke voorschriften te bewaren, wordt uw registratie geregistreerd.
  Zo worden het tijdstip van registratie en uw IP-adres geregistreerd.
 5. Inkoopproces

  Wij verwerken uw bestelgegevens om het verkoopcontract te verwerken.
  De gegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG.
  Wij sturen uw gegevens door naar het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering.
  Voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van het contract, geven wij uw e-mailadres of telefoonnummer ook door aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering om een leveringsdatum af te spreken (kennisgeving).
  Wij sturen uw transactiegegevens (naam, orderdatum, betaalmethode, datum van verzending en/of datum van ontvangst, bedrag en begunstigde, bankgegevens of creditcardgegevens, indien van toepassing) door naar de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling.
 6. Analyse en marketing van de website

  Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van cookies.
  Dit zijn kleine pakketjes met gegevens die op uw toestel zijn opgeslagen en met andere aanbieders worden gedeeld.
  Sommige van de door ons gebruikte cookies worden onmiddellijk na het afsluiten van de browser verwijderd ("sessiecookies").
  Andere cookies blijven op het apparaat opgeslagen en maken het mogelijk om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen ("permanente cookies").
  U kunt alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen verwijderen en uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen.
  In dit geval kan het zijn dat u bij elk bezoek aan deze website bepaalde instellingen moet uitvoeren en dat u een verminderde prestatie van bepaalde functies moet accepteren.
  We gebruiken cookies voor de volgende functies:
  1. Sessie-id (Sessiecookies)
  2. Voorkeuren (Onthoud mij - Automatisch inloggen, gebruikte taal)
  3. Analytics (Anonieme statistieken, IP's worden ingekort, de laatste 2 IPv4-bytes worden verwijderd voordat ze worden opgeslagen op de Matedex-server)
  4. Youtube (alleen als u op een video klikt om het afspelen te starten)
 7. Integratie van externe inhoud

  Wij maken gebruik van externe dynamische content om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren.
  Bij een bezoek aan de website wordt automatisch een verzoek via een API naar de server van de betreffende contentprovider gestuurd. In het kader van dit verzoek worden bepaalde logboekgegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) verzonden.
  De dynamische inhoud wordt vervolgens doorgestuurd naar onze website en daar vertegenwoordigd.
  We gebruiken externe content voor de volgende functionaliteiten:

  YouTube-video-integratie

  We hebben video's van het YouTube-portaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave. op onze website geïntegreerd.
  San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten ("YouTube").
  Tijdens het afspelen van deze video's worden de loggegevens verzonden naar YouTube-servers in de Verenigde Staten.
  Deze behandeling wordt uitgevoerd vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG.
  YouTube heeft de volgende certificering:
  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active
  Meer informatie kunt u vinden door op de volgende link te klikken:
  https://policies.google.com/privacy?hl=del=de.

C. Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of totdat wij uw toestemming intrekken.
Voor zover aan de wettelijke bewaarplicht moet worden voldaan, kunnen bepaalde gegevens tot 10 jaar worden bewaard, ongeacht het doel van het gebruik.

D. Uw rechten als betrokkene

 1. Informatie

  Op verzoek kunt u te allen tijde gratis informatie krijgen over alle persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen.
 2. Corrigeren, verwijderen, beperken van de verwerking (blokkeren), betwisten

  Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of indien de gegevens niet meer correct zijn, zullen wij uw gegevens in opdracht van u verwijderen of blokkeren of de nodige correcties aanbrengen (voor zover dit wettelijk toegestaanis). Hetzelfde geldt als we de gegevens in de toekomst restrictief moeten verwerken.
 3. Beperkingen

  Gegevens die ons niet in staat stellen de betrokkene te identificeren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens zijn geanonimiseerd voor analysedoeleinden, zijn uitgesloten van de bovengenoemde rechten.
  Het kan mogelijk zijn om informatie over deze gegevens te verstrekken of deze te verwijderen, te blokkeren, te corrigeren of door te geven aan een ander bedrijf als u ons aanvullende informatie verstrekt waarmee wij u kunnen identificeren.
 4. Uitoefening van uw rechten als betrokkene

  Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of voor informatie, correctie, blokkering, herroeping of verwijdering van gegevens of indien u verzoekt om doorgifte van uw gegevens aan een ander bedrijf, kunt u contact opnemen met matedex@matedex.be.