Weller EREM - Precision Tweezer ACSA

Weller EREM - Precision Tweezer ACSA

Click to zoom

For illustration purpose only

Brand : Weller EREM
Code numberSupplier Length (mm) ECO Weight (g)StockPrice ( ExVAT )
818 10522 00 ACSA 108 16
818 10522 50 ACSASL 108 Validate 16